Novice

Novice

Novice

Recenzijska popotnica knjigi; Franc Križnar

Slovenski, evropski in svetovni fenomen Avsenikov in njihove glasbe je zdaj v obširni, na kar 450 in še nekaj straneh obsegajoči monografiji obelodanjen. To, kar je zapisano in izdano nikoli ne izgine, kot bi morda lahko izginila Avsenikova glasba, fenomen njihovih polk in valčkov, če ne bi za njimi ostali številni avdio- in video posnetki. Zlati zvoki iz računalnika avtorja Aleksija Jercoga, radijskega urednika, publicista in glasbenika (roj. 1971) iz Trsta (in drugih), so zdaj pridobili še podnaslovno konotacijo: Katalog Avsenikove glasbe 1953 – 2016. Saj gre poleg natančnega popisa vseh Avsenikovih dejstev za doslej najbolj natančen popis opusa obeh slovitih bratov, zdaj že pokojnega Slavka A. (1929-2016) in Vilka Ovsenika (roj. 1928): tiskov, avtorjev besedil, prirejevalcev (aranžerjev) ter posnetkov in seveda njihovih nadaljevalcev. Kajti cel svet pozna tole »majhno« Slovenijo tudi po Avsenikih; potem, ko smo v tem okviru skoraj odmislili J. P. Gallusa in ansambel Laibach ter skupino Irwin, je lahko tale naš novodobni Avsenikov fenomen vodilo za neke vrste nadaljnje razglabljanje o specifiki slovenske glasbe nasploh in ne le ti. narodno zabavne, katere vrh so prav gotovo Avseniki.


Slik je v obeh variantah, torej (stari) črnobeli in (novejši) barvni podobi izjemno veliko. Vse so tako kot teksti, vzporedno urejene kronološko. Lahko bi celo zapisali, da gre se nenehno in sprotno dokazovanje legende in fenomena naših slovitih Avsenikov besed, tekst s slikami. Ti postajajo zdaj spet in še enkrat, zagotovo najbolj poglobljeno in sistematično prikazano v besedi in sliki (ob vsej predhodni) glasbi neke vrste interdisciplinarna če že ne kar multidisciplinarna podoba naših Avsenikov.

… iz recenzije Franca Križnarja, ki bo objavljena v reviji Glasba v šoli in vrtcu (Zavod RS za šolstvo, L. 20/2017, št. 1) …