Izobraževalni program

Izobraževalni program

Delovni čas

Ponedeljek, torek, sreda, petek
9:00 - 16:00

Četrtek
9:00 - 17:00

Kontakt

04 / 53 07 305
Zasebni zavod glasbena šola Avsenik
Begunje 9, 4275 Begunje na Gorenjskem

Izobraževalni program

Izobraževanje v programu traja 6 let. 4 leta so namenjena pridobivanju osnovnih znanj na instrumentu, petju in teoriji glasbe, zadnji dve leti pa pridobivanju specialnih znanj, ki so povezana z interpretacijo Avsenikove glasbe in značilna za ta modul. Učenec, ki pridobi celotno in ustrezno znanje na Glasbeni šoli Avsenik in opravi izpit, dobi javno veljavno spričevalo za končano nižje glasbeno izobraževanje. Nadarjeni glasbeniki lahko po končani glasbeni šoli in sprejemnem izpitu nadaljujejo svoje izobraževanje na srednji stopnji - umetniški gimnaziji, smer glasba.V pouk vseh predmetnikov v nižje glasbeno izobraževanje se lahko vključujejo osnovnošolci, srednješolci in odrasli in sicer pod pogoji (starost učenca, fizične dispozicije, nadarjenost, itd.), določenimi z izobraževalnimi glasbenimi programi.

Na Glasbeni šoli Avsenik poučujejo aktivni glasbeniki, učitelji glasbe in petja, ki imajo izkušnje in dosežke na področju igranja Avsenikove glasbe ter imajo ustrezno strokovno usposobljenost. Še posebej je njihovo redno ali občasno poučevanje pomembno v 5. in 6. letniku, ko se obravnavajo vsebine, tipične za Modul Avsenikova glasba.

»Najlepša leta smo ob glasbi preživeli,
prevandrali in preigrali in prepeli,
prihajali in odhajali veseli.
Res prelepo je biti muzikant!«

S.&V. Avsenik

VPISNINA ZA TEKOČE ŠOLSKO LETO
Cena: 20 Eur / šolsko leto


REDNI PROGRAM

Individualni pouk instrumenta ali petja (60 minut) + glasbena teorija (45 minut) / 4x mesečno. Pouk poteka po šolskem koledarju, opravljanje izpita in pridobitev javno veljavnega spričevala. Starost in število vpisov je omejena.

Cena: 50 Eur / mesec


NADSTANDARDNI PROGRAM

Individualni pouk instrumenta ali petja (30 minut) + glasbena teorija (45 minut) / 4x mesečno. Pouk poteka po šolskem koledarju, možnost opravljanja izpita in pridobitve javno veljavnega spričevala. Starostne omejitve ni, število vpisov je omejeno. 

Cena: 50 Eur / mesec


NADSTANDARDNI PROGRAM

Individualni pouk instrumenta ali petja (45 minut) + glasbena teorija (45 minut) / 4x mesečno. Pouk poteka po šolskem koledarju, možnost opravljanja izpita in pridobitve javno veljavnega spričevala. Starostne omejitve ni, število vpisov je omejeno. 

Cena: 70 Eur / mesec


NADSTANDARDNI PROGRAM - pouk v paru (2 učenca istočasno pri uri pouka instrumenta)

Individualni pouk instrumenta ali petja (45 minut) + glasbena teorija (45 minut) / 4x mesečno. Pouk poteka po šolskem koledarju, možnost opravljanja izpita in pridobitve javno veljavnega spričevala. Starostne omejitve ni, število vpisov je omejeno. 

Cena: 40 Eur / mesec / učenecVPISNI LIST / Program: GLASBA / Predmet:
Kliknite tukaj za prenos vpisnega lista...