Modul Avsenikova glasba

Modul Avsenikova glasba

Modul Avsenikova glasba

Posebnost v Modulu Avsenikova glasba je, da lahko izjemoma poučujejo posamezne predmete glasbeniki, ki imajo poleg osnovne glasbene izobrazbe dolgoletne izkušnje na področju izvajanja oz. poustvarjanja Avsenikove glasbe. Še posebej je njihovo redno ali občasno poučevanje pomembno v 5. in 6. letniku, ko se obravnavajo vsebine, tipične za Modul Avsenikova glasba.

Učbeniki za poučevanje modula so sestavljeni iz naslednjih poglavij: Zakonitosti ustvarjanja in poustvarjanja Avsenikove glasbe in osnove izvajanja le-te, Osnovne značilnosti Avsenikovega stila igranja, vaje za doseganje ciljev, praktični primeri iz glasbenega opusa bratov Avsenik ter notni in slušni primeri za vsak instrument posebej. Učbeniki predstavljajo osnovno učno oz. seminarsko gradivo za naše učence in učitelje, za udeležence mednarodne glasbene delavnice ali tiste, ki pridejo k nam na krajše individualne glasbene tečaje.