Glasbena šola

Glasbena šola

Glasbena šola

Zasebni Zavod Glasbena šola Avsenik je s koncem šolskega leta 2016/2017 prenehal z delovanjem. Pouk se nadaljuje v okviru Glasbene šole Radovljica, kjer nadaljujejo tudi s poučevanjem glasbe Slavka in Vilka Avsenika. Dosedanji prostori ZZGŠ Avsenik so tako postali izpostava Radovljiške Glasbene šole, v okviru katere svojo pedagoško dejavnost nadaljujejo tudi nekateri dosedanji učitelji, s čemer je vsem učencem Gorenjske regije omogočeno čim bolj nemoteno nadaljevanje glasbenega izobraževanja.

12. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev, 3. - 4.2.2018

RAZPIS TEKMOVANJA je objavljen pod AKTUALNO